uren luren himmelturen

Med lur og stev ønsker Torstein Hatlevik gjestene velkommen til det nedlagte småbruket Haaheim Gaard på øya Tysnes i Hordaland. For ni år siden kjøpte han småbruket, og i flere år jaktet han på antikviteter for å forvandle huset tilbake til 1900-tallet også interiørmessig. I sommer åpnet han resturant i kjelleren sammen med kompanjong, kirketjener, hjemmehjelp og arbeidsmaur Ruth Sletteskog.

Godt hjulpet av et nattbord fullt av homse-porno, dvs hageblad og interiørblad, forteller han, har han satt seg som mål å ikke bare omskape husene, men også anlegge en engelsk hage, med en ”rosekatedral” for fremtidige vielser som kronen på verket. Foreløpig er det planter hvite liljer, rododendron, aselea, mangfoldige rosetyper, stauder og gladioler i hageanlegget.

Ryktene sprer seg fort, og gården har hatt godt besøk de første ukene. Med kulinariske og kortreiste lekkerbiskener på menyen, har det største problemet blitt å finne nok lokale lam.

Reportasjen sto på trykk i Bergens Tidende 31.07.2009

Torstein Hatlevik i drømmehagen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *