kom deg ut


Søndag 5.september arrangerte DNT (Den norske turistforening) “Kom deg ut” dag over hele landet. 104 arrangementer skulle gi insentiver til at flere skal bli aktive brukere av friluftslivaktiviteter. Over hele landet regnet de med at 30 000 personer var innom en eller flere av aktivitene. I Bergen ble det anslått at omtrent 4000 personer var innom på Fløyen. I tillegg til at man ønsket et økt fokus på friluftsliv og mosjon, var det en målsetning å øke interessen for friluftsliv blant innvandrere, både av heleårsaker men også som et ledd i integrering mot det synet vi “innfødte” har på oss selv som en befolkning født med ski på beina, og søndagstur, Kvikklunch og appelsin året rundt. Her er linken til BT sin dekning av arrangementet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *